Welpen installatie

Wat een drukke dag zaterdag. En sommigen waren nu toch wel zenuwachtig. Waarom? Nou we gingen installeren.

Maar eerst even openen. Dat verliep net zo chaotisch als anders, of toch niet. Nou ja het duurde gewoon even omdat sommigen van ons de jas voor die paar seconden niet uit wilden doen. Maar dat is toch gelukt en gelukkig na het openen mocht ‘ie ook weer gauw aan.

Daarna zijn we verdeeld in groepjes. Alle kinderen die geïnstalleerd zouden worden mochten vandaag een groepje kiezen. Dus hadden we vier groepjes. En toen kwam het. Ieder groepje ging de insignes voor een van de vier te installeren bij elkaar verdienen met opdrachten. Maar ieder groepje deed dat niet voor degene die bij hun in het groepje zat, maar voor een ander. Dat ging echt goed. Jullie hebben goed jullie best gedaan en voordat we het wisten konden we gaan installeren, maar niet voor dat we een beker limonade achterover hadden geslagen.

Binnen gingen we toen installeren. We zijn begonnen met Oe en die heeft daarna samen met Baloe Raksha en Rikki tikki tavi geïnstalleerd.

Oh, misschien moet ik dat hier even uitleggen, want het is namelijk zo dat er niet alleen vier kinderen geïnstalleerd werden, maar ook het grootste deel van de leiding.

Na het installeren van de leiding zijn we begonnen met het installeren van de vier nieuwe welpen, en de leiding was eerst, zodat alle leiding een van deze vier kon installeren.

En hoe zenuwachtig sommigen ook waren (en we gaan lekker niet vertellen wie dat waren) ging alles goed en zijn we als groep rijk zo samen met leiding en welpen.

En nadat alle plechtigheden voorbij waren hadden sommigen behoefte aan het afblazen van stoom en anderen even lekker rustig zitten en een spelletje pesten doen.

En dan is het alweer voorbij, tot volgende week.