Minikatapult battle

De Scouts hebben in tweetallen (en een drietal) een katapult gepionierd. Toen alle katapulten klaar waren, hebben we elkaar beschoten met tennisballen. Elke keer raak, leverde een punt op.