Bestuur

De SBV/Kastanjegroep wordt vormgegeven door een beheersstichting en een groepsvereniging.

De groepsvereniging is verantwoordelijk voor het algemene reilen en zeilen van onze scoutinggroep, waaronder het spelaanbod. Het overleg en besluitorgaan van de groepsvereniging is de groepsraad onder leiding van het groepsbestuur. Hierin zitten alle leiders en bestuursleden. In de groepsraad zit per leeftijdscategorie een oudervertegenwoordiging.

De beheersstichting verzorgt het beheer, onderhoud en verhuur van de blokhutten en doet de overige materiële en financiële zaken.

Verder zijn er binnen de groep verschillende ondersteunende functies die verricht worden door enkele vrijwilligers.

Omdat we een kleine scoutinggroep zijn worden enkele functies in vereniging en stichting door dezelfde persoon uitgevoerd.

Verenigingsbestuur

Klaas Spijker
Paul Kapitein
Pieter Eekma
Mieke van Velzen

Stichtingsbestuur

Sander de Vries
Voorzitter stichting
Pieter Eekma
Jelle de Hart
Materiaal- en Frans Halsbeheer
Levi Kolk
Beheer de Bolster

Overige functies

Corbin Braam
Froukje Palstra
Rik Oudega
Gegevensbeeheer en website
Mieke van Velzen
Praktijkbegeleider